Kva er refleksologi

Korleis arbeider ein refleksolog Refleksologi kan hjelpe mot Bedrifter                      Behandlingstilbud

 

Flåm Refleksologi

Kva er refleksologi ?                                       

Refleksologi er ein naturleg og medisinfri behandling.                 
Det er ei behandling som er vidareutvikla frå soneterapi,                               
                   
men refleksologar behandlar heile kroppen. Behandlinga tek
utgangspunkt i at kroppen har eit nettverk av sonesystem.
Desse systema kan til dømes vera på foten (fotsoneterapi),                       
på armane og på øyra.
Ved å stimulera sonane ved punktpress eller sonestav,
kan ein senda signaler via nervesystemet til kroppen.                                                    
Sonane er eit kartlagt system, og kan samanliknast med eit                              
tastatur på ei datamaskin. Ved å kunna dei rette kommandoane
kan me kommunisera med kroppens opperative system.
Me er då i kontakt med kroppen sitt reperasjonssystem og
har soleis gode resultat ved ein rekkje plager.
Refleksologi er ei holistisk behandlingsform som ikkje berre
fjerner symptoma, men også årsakene til problema.

      

KONTAKT 

Ta kontakt dersom du lurer på om 
eg kan hjelpe deg med dine plager!

Anny-Irene Mykkeltvedt
Flåm Refleksologi på Lunden i Flåm
Behandlar på dagtid og kveldstid

Spørsmål / timebestilling
Tlf. 994 22 280
flam-refleksologi@online.no 

Utdanninga er godkjent av
NNH og NLH


Medlem av
Refleksologiforeningen
      
       

      

                    

 

Eg er utdanna refleksolog ved
Medika-Nova
ei utdanning som går over 2,5 år.