Kva er refleksologi

Korleis arbeider ein refleksolog Refleksologi kan hjelpe mot Bedrifter                      Behandlingstilbud

 

Flåm Refleksologi

Korleis arbeider ein refleksolog ?                                       

Refleksologi er eit stort og unikt verktøy.                  
Ein refleksolog stiller ingen diagnose, og ved mistanke om
alvorleg sjukdom tilviser me til lege.                               
           
Det er ei fysisk behandlingsform som kan sidestillast med 
akupunktur. Ein refleksolog behandlar heile kroppen og ser på
                       
fysiske og psykiske samanhengar. Me stimulerar punkt og 
sonar på kroppen, påverkar nervesystemet, blodsirkulasjonen
og hormonbalansen. Det finst "reflekssonar" på føtene og andre
 
stader på kroppen, som til dømes på leggen, låret, underarmen                              
og overarmen, som kan aktiverast til å hela seg sjølv.
Øyreakupunktur/auricolaterapi og bindevevsmassasje kan også
vera ein del av ein refleksologibehandling. Ved øyreakupunktur
gjenspeglar heile organismen seg på det ytre øyre. Me set
magnetkuler med ørsmå plaster i øyra for å stimulera blokkeringar/
sonar. Magnetplasteret skal fjernast etter 2-3 dagar og det har då
forsterka behandlinga.
Refleksologi byggjer på medisinske fag, som anatomi, fysiologi
og sjukdomslære.
Behandlinga er anbefalt av Verdens Helseorganisasjon WHO.

Behandling av barn  
Refleksologi har vist seg å vera spesielt effektivt

      

KONTAKT 

Ta kontakt dersom du lurer på om 
eg kan hjelpe deg med dine plager!

Anny-Irene Mykkeltvedt
Flåm Refleksologi på Lunden i Flåm
Behandlar på dagtid og kveldstid

Spørsmål / timebestilling
Tlf. 994 22 280
flam-refleksologi@online.no 

Utdanninga er godkjent av
NNH og NLH


Medlem av
Refleksologiforeningen
      
       

      

                    

 ved
behandling av barn. Ved å styrke barnet sitt eige immun-
forsvar og evna til å leka seg sjølv, unngår ein mykje unødig
medisinbruk. Refleksologi dekker mange ulike problem, m.a.
kolikksmerter, voksesmerter, sovevanskar, øyre-, nese- og
halsproblem, allergi, eksem eller astmarelaterte lidingar.
Refleksologi har også vist god effekt ved ADHD.